SANDARUMO TESTAS

Akredituotas pastatų sandarumo testas Jūsų namams ar bet kurio kito tipo pastatams. Patyrę ir ilgametę patirtį sukaupę mūsų laboratorijos specialistai užtikrins Jums aukščiausios kokybės paslaugas visoje Lietuvoje. Sandarumo testas, sandarumo bandymas ar sandarumo tyrimas – tai vienas ir tas pats procesas, kurio metu atliksime Jūsų pastato sandarumo matavimus, aptiksime nesandarias ir problematines pastato vietas, nustatysime pastato sandarumo lygį, bei išrašysime pastato sandarumo bandymo protokolą.

Sandarumo tyrimus atliekame visoje Lietuvoje.

Kaip atliekmas testas?

SVARBI INFORMACIJA PRIEŠ ATLIEKANT SANDARUMO TESTĄ:

Sandarumo testas dėl pastato energinio sertifikavimo turi būti atliekamas tik baigus visus statybos darbus, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Sandarumo testo protokolas gali būti netinkamas pastato energiniam sertifikavimui, jeigu sandarumo matavimo metu nebus atlikti išvardinti darbai:

nebus sumontuotos gipso kartono lubų karkaso tvirtinimo detalės

nebus sienose išpjautų rozečių skylių.

nebus iki galo įrengti vėdinimo sistemos oro paėmimo ir išmetimo kanalai

Tokie reikalavimai satybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 įsigaliojo nuo 2019 metų lapkričio 5 d., todėl rekomenduojame išvardytus darbus atlikti prieš užsakant sandarumo testą.


Kai keliami reikalavimai pastato sandarumo matavimams, šiuos matavimus turi atlikti bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015 reikalavimus akredituotos laboratorijos. Bandymai turi būti atlikti pagal abu standarte LST EN ISO 9972:2015 nurodytus padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodus. Pastato sandarumo atitiktis atitinkamos energinio naudingumo klasės reikalavimams gali būti patvirtinta tik jeigu kiekvienu iš bandymo standarte nurodytu padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodu nustatyta oro apykaitos n50 vertė neviršija ribinės vertės.

Dažniausiai užduodami klausimai

Sandarumo testo kaina priklauso nuo pastato šildomo ploto. Gyvenamiesiems namams kaina svyruoja nuo 200 € iki 300 €, daugiabučiams ir kitiems didesniems pastatams kaina nustatoma individualiai.

Testą geriausia atlikti du kartus: prieš atliekant pilną namo vidaus apdailą ir po jos.Pirmas testas atliekamas, kai pasiektas toks statybos etapas: pastato sienos iš vidaus yra ištinkuotos, užsandarintas stogas (suklijuotos plėvelės), bei sienų ir išlyginamojo sluoksnio kontūras, sandariai sumontuotos durys ir langai, bet nėra sumontuotos gipso kartono lubos ir atlikti kiti vidaus apdailos darbai. Tuomet nesunkiai galima aptikti nesandarias pastato vietas ir greitai, be didelių nuostolių jas pataisyti. Jeigu testas atliekamas kai namo vidaus apdaila jau baigta, aptiktus defektus gali būti sudėtinga ir brangu ištaisyti. Antras testas atliekamas, kai visi statybos ir apdailos darbai yra baigti (pasiektas 100 proc. baigtumas). 

Atlikti sandarumo testą prieš perkant namą yra tiesiog rekomenduotina (būtina).
Sandarumo testas – tai lyg techninė namo patikra. Mūsų praktikoje yra buvę daug atvejų, kai nustačius broką pirkėjas atsisako būsto arba sudera daug mažesnę kainą. Į tai turėtų atkreipti dėmesį statytojai, nes atlikus sandarumo testą laiku atsiranda galimybė išvengti prieš tai minėtų nuostolių.

Prieš atliekant sandarumo testą reikia išjungti ir užsandarinti vėdinimo sistemą, užaklinti atvirų vamzdynų angas ir kitas atviras ertmes. Sandarumo testo eiga ir sistemų užsandarinimo pavyzdžiai.

Sandarumo matavimo trukmė 2–3 valandos.

Ne, norint gauti A, A+, A++ energetinio naudingumo sertifikatą būtina atlikti sandarumo testą ir atitikti keliamus reikalavimus. Sandarumo testas yra dalis energetinio naudingumo sertifikato.

Pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimą, galiojantį nuo 2019 metų lapkričio 5 d., pastato sandarumas turi būti išmatuotas ne anksčiau kaip vieni metai iki pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos.

Atliekant pastato sandarumo bandymą, nustatomos nesandarios pastato vietos. Ištaisius šiuos defektus ženkliai sumažėja šilumos nuostoliai, išvengiama drėgmės kondensavimosi ir pelėsio. Žmonės statydamiesi būstus daug investuoja į šiltinimo medžiagas, bet šiltinimo sluoksnio storis ir medžiagų kokybė neturi prasmės, jei pastatas bus prastai užsandarintas. Ypač daug šilumos prarandama per stogą, kuriame nesuklijuotos arba blogai suklijuotos garo izoliacijos plėvelės, tai tikrai didelis statybos brokas. Taip pat, jei pastatas nesandarus, rekuperacinė sistema veikia neefektyviai, nes rekuperatorius, šalindamas orą iš patalpų, per pastato nesandarias vietas įtraukia šaltą lauko orą. Taigi, jei pasirinkote geriausias šiltinimo medžiagas ir įrengėte efektyvią rekuperacinę sistemą, bet namas nesandarus, Jūsų investicijos – beprasmės.

Sandarumo testą privaloma atlikti A, A+ ir A++ energinės klasės pastatuose prieš atliekant jų energinį sertifikavimą ir deklaruojant statybos užbaigimą. Šis reikalavimas taip pat taikomas C ir B klasės pastatams, kurių projektavimas arba statyba finansuojama Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos lėšomis, jei leidimas statyti išduotas arba statybos darbai pradėti nuo 2019 m. vasario 1 d..
Būna nemažai atvejų, kai žmonės, susipažinę su šio testo teikiama nauda, nusprendžia patikrinti B ar žemesnės energinės naudingumo klasės pastatą, kuriam atlikti sandarumo testą nėra privaloma. Užsakovai nori sužinoti pastato sandarumo rodiklį, rasti nesandarias pastato vietas (broką, jei būtų nustatytas), jas ištaisyti ir taip sumažinti išlaidas pastato šildymui.

Pastatai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad nebūtų viršijamos statybos techniniame reglamente nurodytos norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui:

Energinio naudingumo klasė Pastato paskirtis
Gyvenamoji, administracinė, mokslo, gydymo Maitinimo, viešbučių, prekybos, sporto ir kt.
A+ ir A++ 0,6 1,0
A 1,0 1,5
B 1,5 2,0
C 2,0 2,0

Kai pastato sandarumo matavimas privalomas pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus, šiuos matavimus turi atlikti bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015 reikalavimus akredituotos laboratorijos. Bandymai turi būti atlikti pagal abu standarte LST EN ISO 9972:2015 nurodytus padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodus.

Protokolo numerio pvz., U19-1-S-1

UAB „Saugalita“
Įmonės kodas: 263689030
PVM kodas: LT636890314
A/s LT734010040200090183
El. paštas: saugalita@saugalita.lt